Briefing

Er werd mij gevraagd een realtime 3D datavisualisatie tool te ontwikkelen die wordt gevoed met een reeks gif plaatjes. Doel is om op globaal niveau waterschaarste zichtbaar te maken.

Techniek

Flash / actionscript 3.

De applicatie leest een reeks gif plaatjes in die achter elkaar kunnen worden bekeken door middel van een tijdslijn. Zo ontstaat een geanimeerd beeld van de waterschaarste in een bepaalde tijdsspanne terwijl de wereldbol in realtime is te draaien door de gebruiker. De pixels van de gifplaatjes worden op de wereldbol omgezet in grotere rasterpunten. De data wordt verkregen via GMES Core Services Land and Ocean.

Resultaat

Een prachtige applicatie die over een gegeven periode de waterschaarste inzichtelijk maakt en waarvan de data opensource beschikbaar is. Hierdoor is het gemakkelijker om per seizoen een voorspelling te doen waar de schaarste het grootst is.

Credits

agency: experienz